Доколку се пронајде нешто што не соодветствува со овие услови за користење веднаш треба да се пријави кај Администраторот. (https://regioni.mk/prijava).

Искажаните ставови во овој блог во никој случај не го рефлектираат официјалното мислење на Министерството за локална самоуправа на Република Северна Македонија.